Ποια είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσω τη θεραπεία με botox; Η θεραπεία συστήνεται όταν...